Regelsæt for stranden

Regelsæt ved arrangementer på stranden

Bestyrelsen har i 2011 modtaget en del klager vedr. støj ved afholdelse af fester på stranden.

For at imødegå gener for naboer til strandgrunden har bestyrelsen valgt at stramme op på de tidligere regler.

Nedenstående regler udleveres til beboer før afholdelse af en strandfest.Regler:

Borde, stole og bukke sættes på plads.

Teltet forlades lukket.

Grillen tømmes for aske.

Toiletvognen rengøres.

Eget affald tages med hjem.

Forlad stranden, som man gerne selv vil modtage den.

Sejlads må kun foregå fra bådebroen.

Ved sejlads tages der hensyn til badegæster.

Søfartsreglerne skal overholdes ved motorsejlads.

Porten skal være låst under festen.

Der skal tages hensyn til andre beboere, der benytter stranden.

Bord/bænkesæt må ikke anvendes.

Der må ikke spilles musik ved arrangementerne.

Efter kl. 23.00 skal der være ro.Overtrædes ovenstående regler ser bestyrelsen sig nødsaget til at fjerne partyteltet og toiletvognen, for at imødegå at grundejerforeningens renomme` ødelægges.