Bestyrelsen

Formand

Anette Barlebo, Strandgårdsparken 37
Telefon: 5325 0589
 E-mail: aspb@stofanet.dk

 
Sekretær/næstformand
 

Lis Rahbek, Strandgårdsparken 11E
Telefon: 2365 9569
 E-mail: lira@ucl.dk
 
 
Kasserer
 
Søren Peter Jensen, Strandgårdsparken 144
Telefon: 5074 3156
E-mail: revisor@sorensus.dk
 
 
 Bestyrelsesmedlem
 
Niels Pedersen, Strandgårdsparken 154.
(Grønne områder, strand, både osv.)
Telefon: 2729 1149
E-mail: conipe@hotmail.com

 
Bestyrelsesmedlem


Lis Nielsen, Strandgårdsparken 116
(Grønne områder, strand, både osv.)
Telefon: 6261 1439
Mobil: 2719 0191
E-mail: lisnielsn@hotmail.com