Bestyrelsen

Formand

Anette Barlebo, Strandgårdsparken 37
Telefon: 5325 0589
 E-mail: aspb@stofanet.dk

 
Sekretær/næstformand

Jørgen Elmelund Christensen, Strandgårdsparken 168A
Telefon: 2247 4764
 E-mail: jec@dlgtele.dk
 
 
 Kasserer
 Kim Meyer, Strandgårdsparken 148
Telefon: 2517 8762
 E-mail:
 
 
 Bestyrelsesmedlem
 
Niels Pedersen, Strandgårdsparken 154.
(Grønne områder, strand, både osv.)
Telefon: 2729 1149
E-mail: conipe@hotmail.com

 
Bestyrelsesmedlem


Lis Nielsen, Strandgårdsparken 116
(Grønne områder, strand, både osv.)
Telefon: 6261 1439
Mobil: 2719 0191
E-mail: lisnielsn@hotmail.com