Nye Beboere

Vi byder jer velkommen i Strandgårdsparken

Vi håber, at I hurtigt vil føle jer hjemme her i vort dejlige område, og vi vil gerne orientere jer lidt om hvad der foregår, og hvordan vi håndterer de forskellige opgaver, der er knyttet til grundejerforeningen.

Grundejerforeningens vedtægter findes på denne hjemmeside. Læs dem her.

Der er 130 medlemmer i Strandgårdsparken. Hver husstand er et medlemskab. For at gøre det nemt for bestyrelsen at følge med i de udskiftninger (køb/salg), der løbende sker, appellerer vi til jer om at give besked til bestyrelsen, hvis der kommer nye naboer, så vort medlemskartotek bliver ajourført.Lidt historie

Strandgårdsparken blev i 70-erne udstykket fra den nuværende Strandgården (nr. 1), der i dag er indrettet/ombygget til senior bofællesskab.

Der eksisterer lokalplan for udbygning af områderne vest for Strandgårdsparken (Hotel Faaborg Fjord) og øst for Strandgårdsparken. Sidstnævnte er nu under udstykning.

I Strandgårdsparken er vejene offentlige. Det betyder, at kommunen vedligeholder veje, fortove og belysning samt rydder sne på vejene. Det er også kommunen, der ser efter, at beboerne klipper beplantningen mod veje og fortove.Antenne

Strandgårdsparken havde oprindelig vor egen fællesantenne, men denne blev overtaget af Telia Stofa A/S i 2002 (Tlf.: 88303030). Bebyggelsens fordelercentral er placeret i skuret på legepladsen.

Vi er medlem af Faaborg Bys Antenneforening, som med mellemrum holder en brugerafstemning om hvilke kanaler, der skal sendes. Se i øvrigt tekst-tv på Faaborg-kanalen.

Firmaet Stofanet tilbyder adgang til Internettet via fjernsynskablet.Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer, hvis navne og mailadresser du kan finde her.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte medlemmerne af bestyrelsen, såfremt I måtte have spørgsmål eller gode ideer.

Foreningen har eksisteret siden 1978 og mange beboere har været med til at "trække læsset" i bestyrelsen, ligesom nye beboere også er velkomne til at deltage i foreningsarbejdet, når man føler sig klar til det.Nyhedsbrev

2-4 gange om året udsender bestyrelsen et nyhedsbrev. Vi orienterer om stort og småt, ligesom vi håber, at det bliver et medie, hvor beboerne kan kontakte hinanden. Vi vil ikke have faste udgivelsesterminer, men det udsendes når vi synes, der er noget at informere om.

Få nyhedsbrevet på ved at bruge kontaktformularen.Fællesarealer

Vore fællesarealer anser vi for at være meget attraktive. Vi råder over et omfattende stisystem, en legeplads, en boldbane, et strandareal med badebro samt en jolleplads med bådebro og ophalersliske.

Henvend dig til Lis (ivan_lis@stofanet.dk), hvis du vil vide noget om bådplads.

HUSK at der skal være husnummer på båden - på agterstævnen.

Det er også Lis, som tager sig af bestilling af faciliteterne på stranden til private arrangementer. Se reglesættet for arrangementer på strandarealet her.

Der er port med lås for vejen ned til stranden, så vi ikke får fremmede biler på arealet. Det er ikke tilladt at parkere på strandarealet, men af- og pålæsninger er tilladt.

Beboerne får ved indflytning udleveret 2 nøgler til porten. På strandarealet er der kun adgang for Strandgårdsparkens beboere og deres gæster.

Som en ekstra service fra Grundejerforeningen kan man låne stole (op til 50 stk) til private fester. Her er det igen Lis, som styrer det.

Bor I ud til en af stierne, beder vi jer om at holde bevoksningen således at den ikke vokser ud over fortove og stier.

Der er ikke nogle regler for, hvornår man må slå græs med motorplæneklipper og brug af motoriserede redskaber i øvrigt, men vi henstiller til, at der udvises hensyn og almindelig sund fornuft.

Vi anmoder om, at hundeefterladenskaber og andet affald ikke bliver liggende på vore fællesarealer.

Fællesarealerne passes af Anders i nr. 41.Renovation & haveaffald

Vi har alle en grøn container, som tømmes hver 14. dag. Se nærmere under menupunktet "Renovation og genbrug" her.

Desuden har Faaborg kommune en genbrugsplads i industrikvarteret på hjørnet af Johan Rantzaus Vej og L. Frandsensvej samt en komposteringsplads for haveaffald på Baunebjerg i Svanninge.Kontingent

Der opkræves kontingent til grundejerforeningen to gange årligt - henholdsvis den 1. januar og den 1. juli.

Kontingentet går primært til vedligeholdelse af fællesarealerne.

Kontingentopkrævning er overdraget PBS Betalingsservice.

Ved for sent kontingentbetaling opkræves et gebyr.Fælles arrangementer

Der har i tidens løb været mange fælles arrangementer, såsom; Sct. Hans bål på stranden, fodboldturnering på boldbanen, fælles arbejde med tilplantning og vedligeholdelse af området, beboerfester - samt naturligvis den årlige generalforsamling.Vi hører til Diernæs

Fra gammel tid hører området, hvor Strandgårdsparken nu ligger, til det gamle Diernæs sogn.

Så selvom vi føler os som faaborggensere hører vi således ikke til Faaborg Kirke, men til kirken i Diernæs.

Hvis I interesserer jer for det lokale, kan I - for et lille kontingent - melde jer ind i Diernæs Landsbyforening, som laver forskellige arrangementer, bl.a. en succesfuld ålespisning, hvert år i oktober.

I kan også - for et beskedent kontingent - melde jer ind i Katterød Forsamlingshus og/eller Diernæs Forsamlingshus, hvorefter man kan holde sine fester eller andet dér.