Regelsæt for bådepladserne

Bådpladsen, slæbested og broer er privat område, og må kun benyttes af medlemmer af Grundejer- foreningen Strandgårdparken eller deres lejere.

Bådplads tildeles efter aftale med bestyrelsen. 

Alt materiel henstår på området på ejers eget ansvar, og det skal være tydeligt mærket med ejers husnum- mer på agterspejlet, er dette ikke tilfældet fjernes det uden ansvar for bestyrelsen.

Bådlængden må ikke overstige 16 fod (4,87 meter). Større både henvises til Faaborg Marina.

Yderliger regler for bådepladserne finder du her